กรุณาปิดการใช้งานซอฟต์แวร์ปิดกั้นโฆษณาของคุณในขณะที่ค้นหาและซื้อตั๋วเพื่อที่จะได้รับค่าตั๋วที่ถูกที่สุดได้
บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวออนไลน์ส่วนใหญ่ใช้ลิงค์พิเศษเพื่อติดตามคลิกข้อเสนอของตน AdBlock และพวกปลั๊กอินที่คล้ายกันนี้ปิดกั้นลิงค์เหล่านี้และซ่อนข้อเสนอทั้งหลายจากมากกว่า 50% ของบริษัทตัวแทนทั้งหมดไว้

ตั๋วเครื่องบินราคาถูกจากหลากหลายเว็บไซต์ท่องเที่ยว

ไป-กลับ
เที่ยวเดียว
เดินทางหลายเมือง
เราค้นหาและเปรียบเทียบราคาตั๋วเครื่องบินจากทั้งหมด 1044 airlines และเว็บไซต์ท่องเที่ยวจำนวนมาก

เงื่อนไขการใช้งาน

เงื่อนไขการใช้งาน (ฉบับที่ 2 หลังจากวันที่ 20/01/2555 หากคุณไม่ยินยอมกับรายละเอียดที่กำหนดด้านล่าง คุณอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ได้)

เราให้บริการอะไรแก่คุณ

เรา (Go Travel Un Limited บริษัทฮ่องกงจำกัด และบริษัทย่อย เรียกรวมว่า Go Travel) ให้บริการเว็บไซต์จำนวนหนึ่งที่ช่วยคุณในการค้นหาตั๋วเครื่องบิน ห้องพักในโรงแรม และรถเช่า: www.JetRadar.com, www.GoCheap.Travel (ภาษาอังกฤษ)

ทุกครั้งที่คุณส่งคำร้องค้นหา เราจะติดต่อกับพันธมิตรของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้ให้บริการ สายการบิน โรงแรม ตัวแทนบริษัทการท่องเที่ยว [เรียกรวมว่าพันธมิตรของเรา] – เพื่อให้รายการตัวเลือกที่สามารถใช้ได้แก่เรา จากนั้นเราจะทำการจัดเรียงผลลัพธ์และเสนอให้แก่คุณ คุณสามารถค้นหา กรอง และสืบค้นผลลัพธ์จนกว่าคุณจะพบตัวเลือกที่เหมาะสม และคลิกบนบันทึกที่เกี่ยวข้อง ในเวลานั้นคุณจะได้รับการเชื่อมต่อไปยังพันธมิตรของเรา และหลังจากนั้นคุณจะทำการโต้ตอบกับพวกเขา ไม่ใช่ Go Travel

เราอัพเดทเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง วิธีการในการเสนอ และเพิ่ม/ลบ ข้อมูลพันธมิตรที่ปรากฏในผลลัพธ์การค้นหา เราทำด้วยดุลยพินิจของเราเอง

เราเสนอบริการนี้บนพื้นฐานสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ การใช้งานบริการนี้ในเชิงพาณิชย์จะได้รับอนุญาตเมื่อคุณลงทะเบียนสำหรับโปรแกรมพันธมิตรของเรา

เราไม่ให้บริการอะไรแก่คุณ

เราไม่ขายตั๋ว การจอง ฯลฯ เว็บไซต์ของเราอนุญาตให้คุณค้นหาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเท่านั้น แต่คุณจะชำระเงินให้แก่พันธมิตรของเราโดยตรงในเว็บไซต์ของพวกเขา ด้วยเหตุนี้หากคุณมีคำถาม คำแนะนำ หรือสอบถามข้อมูลด้านการบริการ ทั้งหมดที่กล่าวถึงเกี่ยวข้องกับพันธมิตรของเรา รวมถึงเครื่องหมายการค้าและโลโก้ของพวกเขาซึ่งทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์การให้ข้อมูลเท่านั้น

"เราไม่แนะนำว่าตั๋วหรือการจองใดๆเหนือกว่าตั๋วหรือการจองอื่นๆ เราให้เครื่องมือเปรียบเทียบและข้อมูลที่เรารวบรวมจากพันธมิตรของเรา ทุกการตัดสินใจขึ้นอยู่กับคุณ

เราไม่แนะนำว่าพันธมิตรใดเหนือกว่าพันธมิตรอื่นๆ ด้วยเหตุผลเดียวกับที่กล่าวไว้ด้านบน"

สิ่งที่เราไม่ต้องการให้คุณทำ

หากคุณอายุต่ำกว่า 13 ปี – การใช้งานเว็บไซต์โดยไม่มีผู้ปกครอง หรือการดูแลของผู้ปกครอง

ดำเนินการคำค้นหาอัตโนมัติบนเว็บไซต์ของเรา การกระทำนี้จะส่งผลถึงการทำงานของเว็บไซต์ของเราและทำให้ผู้ใช้รายอื่นๆไม่พอใจ การกระทำนี้รวมถึงสแปมและคำร้องที่มีจุดประสงค์หรือมีแนวโน้มทำให้ประสิทธิภาพและการทำงานของเว็บไซต์เสื่อมเสีย

การใช้เครื่องหมายการค้า [JetRadar, GoCheap.Travel] องค์ประกอบการออกแบบ เนื้อหา บทความ และทรัพย์สินทางปัญญาของเรา และเราไม่ยินยอมให้คุณใช้ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆก็ตาม เว้นแต่เป็นการใช้งานสำหรับนักข่าวหรือนักเขียนบล็อก พวกเขาได้รับอนุญาตในการใช้ชื่อและโลโก้ทางการค้าที่ระบุถึง Go Travel ในบทความของพวกเขา

การบิดเบือนธรรมชาติความสัมพันธ์ของคุณกับ Go Travel คุณไม่ได้รับอนุญาตในการแสร้งทำเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทน Go Travel ในวิสัยสามารถใดๆ หากเราไม่ได้มอบอำนาจให้คุณทำในฐานะที่เป็นพันธมิตรของเรา

หากคุณคิดว่าเราได้ทำอะไรผิดพลาด

การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากคุณคิดว่าเราได้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ กรุณาส่งคำอธิบายรายละเอียดให้แก่เราที่ legal@aviasales.ru และเราจะตรวจสอบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

อนุญาโตตุลาการ คุณสละสิทธิ์อย่างชัดเจนที่จะไปที่ศาล (รายบุคคลหรือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินคดี) และยินยอมว่าข้อพิพาททั้งหมดจะถูกตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการของศูนย์อนุญาโตตุลาการนานาชาติฮ่องกง

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

การบริการค้นหาการท่องเที่ยวนี้ให้บริการ “เท่าที่มี” โดยปราศจากการรับรองใดๆรวมถึงความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ การบริการค้นหาการท่องเที่ยวนี้ให้ข้อมูลทั่วไปซึ่งไม่ใช้ความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของคุณในการพิจารณา ข้อมูลตั๋วและการจองทั้งหมดที่เราแสดงมาจากพันธมิตรของเรา และเราไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ความพร้อม การประยุกต์ใช้ การเข้ากันได้กับความต้องการ หรือสัญชาติ/สถานะวีซ่าของคุณ

เราไม่รับผิดชอบกับความถูกต้องของข้อมูลที่อยู่นอกการควบคุมของเราซึ่งเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน สภาพอากาศ เขตเวลาและความแตกต่างของเวลา เวลาเดินทาง ฯลฯ ข้อมูลที่เผยแพร่ในข้อมูลท่องเที่ยวอาจไม่ถูกต้อง และคุณจะใช้มันบนความเสี่ยงของคุณเอง

เราปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆสำหรับการกระทำใดๆที่คุณเป็นผู้ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อมูลที่เสนอ หรือแสดงให้เห็นในเว็บไซต์ของเรา

เนื่องจากเราไม่ทำการขายใด (อ่านด้านบน) เราไม่สามารถรับประกันความพร้อมใช้งานของตั๋วและการจอง หรือราคาที่ให้แก่เรา พันธมิตรของเราจะมีราคาเท่ากับที่คุณต้องชำระ

เราไม่รับประกันว่าราคาที่แสดงให้แก่คุณจะรวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย”ทั้งหมด” รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: ค่าใช้จ่ายสนามบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน ภาษีการเดินทาง ค่าธรรมเนียมสัมภาระ ค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต ฯลฯ

เราไม่รับประกันความพึงพอใจของคุณกับเที่ยวบินหรือการจองของคุณ เนื่องจากการให้บริการอยู่เหนือการควบคุมของเรา

ในทางทฤษฎีเว็บไซต์ของเราอาจหยุดทำงานหรือไม่ตอบสนองในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ในกรณีที่เป็นเช่นนี้เราไม่รับผิดชอบต่อความไม่สะดวกใดๆที่เกิดขึ้นกับคุณ

เราอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อจำกัดความรับผิด

เนื่องจากเราไม่คิดค่าบริการใดๆจากคุณ ภายใต้ขอบเขตการอนุญาตสูงสุดของของกฎหมายในประเทศของคุณ เราขอปฏิเสธความรับผิดใดๆสำหรับความเสียหายทีเกิดจากการใช้งานของคุณในเว็บไซต์ของ Go Travel หรือจากส่วนใดๆที่เกี่ยวกับพันธมิตรของเรา

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ Go Travel และผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกับ Go Travel ต่อการร้องเรียน ความเสียหาย การสูญเสียใดๆ ฯลฯ จากบุคคลที่สามอันเป็นผลมาจากการใช้งานของคุณในเว็บไซต์ ทรัพย์สินทางปัญญาของ Go Travel หรือพันธมิตรของเราอย่างผิดวัตถุประสงค์

เบ็ดเตล็ด

การใช้งานของคุณในเว็บไซต์ถูกควบคุมโดยกฎหมายของฮ่องกง

ข้อกำหนดที่เป็นโมฆะใดๆในเงื่อนไขการใช้งานนี้ ไม่ทำให้เงื่อนไขทั้งหมดเป็นโมฆะ