ซื้อราคาถูก กาตาร์แอร์เวย์ ตั๋ว

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ กาตาร์แอร์เวย์

ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับตั๋วเครื่องบินของ กาตาร์แอร์เวย์ ที่ไปยัง 114 จุดหมาย เราพบข้อเสนอตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดจาก กาตาร์แอร์เวย์ ที่ไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ เรายังได้จัดเตรียมข้อมูลเที่ยวบินพร้อมกับจุดหมายยอดนิยมและข้อเสนอพิเศษให้อีกด้วย

  • ที่อยู่: Qatar Airways Towers, PO Box 22550, Doha, Qatar
  • โทร.: +7 495 642 8807
  • เครื่องบิน: 127 เครื่อง
  • พันธมิตรสายการบิน: OneWorld
  • รหัส IATA: QR
  • http://www.qatarairways.com/

กาตาร์แอร์เวย์ คะแนน

อันดับความปลอดภัยของสายการบิน

อันดับ 21
0 เครื่องบินสูญหายไปในระหว่าง 30 ปีที่ผ่านมา
ตาม
ข้อมูลที่ได้รับจาก Jet Airliner Crash Data
Evaluation Center

Jetradar คะแนนของผู้ใช้

อันดับ 32
4 คะแนนโหวต
คะแนน:
+1-1

กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินตรง

เส้นทางต้นทางเวลาเดินทางปลายทางวันออกเดินทาง

จุดหมายยอดนิยมของ กาตาร์แอร์เวย์*

ข้อเสนอพิเศษของ กาตาร์แอร์เวย์ข้อเสนอพิเศษจาก RSS
ดูเว็บไซต์สายการบิน
OneWorldOneWorld
ตั้งแต่ ฿5 985
หมดอายุแล้ว

วันที่เดินทาง: 19.01.2017 – 30.06.2017

เที่ยวไปกลับ, ประหยัด – ตั้งแต่ ฿5 985
เที่ยวไปกลับ, ประหยัด – ตั้งแต่ ฿47 465
เที่ยวไปกลับ, ประหยัด – ตั้งแต่ ฿47 465
เที่ยวไปกลับ, ประหยัด – ตั้งแต่ ฿44 345
เที่ยวไปกลับ, ประหยัด – ตั้งแต่ ฿44 345
ดูเว็บไซต์สายการบิน
OneWorldOneWorld
ตั้งแต่ ฿42 090
หมดอายุแล้ว

วันที่เดินทาง: 19.01.2017 – 30.06.2017

เที่ยวไปกลับ, ประหยัด – ตั้งแต่ ฿42 090
เที่ยวไปกลับ, ประหยัด – ตั้งแต่ ฿49 505
เที่ยวไปกลับ, ประหยัด – ตั้งแต่ ฿49 505
เที่ยวไปกลับ, ประหยัด – ตั้งแต่ ฿42 365
เที่ยวไปกลับ, ประหยัด – ตั้งแต่ ฿42 365
เที่ยวไปกลับ, ประหยัด – ตั้งแต่ ฿42 090
ดูเว็บไซต์สายการบิน
OneWorldOneWorld
ตั้งแต่ ฿30 250
หมดอายุแล้ว

วันที่เดินทาง: 19.01.2017 – 30.06.2017

เที่ยวไปกลับ, ประหยัด – ตั้งแต่ ฿43 410
เที่ยวไปกลับ, ประหยัด – ตั้งแต่ ฿33 745
เที่ยวไปกลับ, ประหยัด – ตั้งแต่ ฿31 220
เที่ยวไปกลับ, ประหยัด – ตั้งแต่ ฿33 745
เที่ยวไปกลับ, ประหยัด – ตั้งแต่ ฿31 220
เที่ยวไปกลับ, ประหยัด – ตั้งแต่ ฿47 095
เที่ยวไปกลับ, ประหยัด – ตั้งแต่ ฿35 470
เที่ยวไปกลับ, ประหยัด – ตั้งแต่ ฿46 715
เที่ยวไปกลับ, ประหยัด – ตั้งแต่ ฿31 170
เที่ยวไปกลับ, ประหยัด – ตั้งแต่ ฿31 170
เที่ยวไปกลับ, ประหยัด – ตั้งแต่ ฿35 190
เที่ยวไปกลับ, ประหยัด – ตั้งแต่ ฿46 715
เที่ยวไปกลับ, ประหยัด – ตั้งแต่ ฿35 470
เที่ยวไปกลับ, ประหยัด – ตั้งแต่ ฿36 165
เที่ยวไปกลับ, ประหยัด – ตั้งแต่ ฿35 190
เที่ยวไปกลับ, ประหยัด – ตั้งแต่ ฿32 095
เที่ยวไปกลับ, ประหยัด – ตั้งแต่ ฿32 095
เที่ยวไปกลับ, ประหยัด – ตั้งแต่ ฿43 410
เที่ยวไปกลับ, ประหยัด – ตั้งแต่ ฿37 305
เที่ยวไปกลับ, ประหยัด – ตั้งแต่ ฿37 305
เที่ยวไปกลับ, ประหยัด – ตั้งแต่ ฿33 585
เที่ยวไปกลับ, ประหยัด – ตั้งแต่ ฿30 250
เที่ยวไปกลับ, ประหยัด – ตั้งแต่ ฿30 250
เที่ยวไปกลับ, ประหยัด – ตั้งแต่ ฿47 095
เที่ยวไปกลับ, ประหยัด – ตั้งแต่ ฿35 665
เที่ยวไปกลับ, ประหยัด – ตั้งแต่ ฿35 665
เที่ยวไปกลับ, ประหยัด – ตั้งแต่ ฿36 165
เที่ยวไปกลับ, ประหยัด – ตั้งแต่ ฿33 585
ดูเว็บไซต์สายการบิน
OneWorldOneWorld
ตั้งแต่ ฿21 665
หมดอายุแล้ว

วันที่เดินทาง: 19.01.2017 – 30.06.2017

เที่ยวไปกลับ, ประหยัด – ตั้งแต่ ฿33 300
เที่ยวไปกลับ, ประหยัด – ตั้งแต่ ฿21 665
เที่ยวไปกลับ, ประหยัด – ตั้งแต่ ฿21 665
เที่ยวไปกลับ, ประหยัด – ตั้งแต่ ฿33 300
ดูเว็บไซต์สายการบิน
OneWorldOneWorld
ตั้งแต่ ฿21 365
หมดอายุแล้ว

วันที่เดินทาง: 19.01.2017 – 30.06.2017

เที่ยวไปกลับ, ธุรกิจ – ตั้งแต่ ฿147 375
เที่ยวไปกลับ, ธุรกิจ – ตั้งแต่ ฿147 375
เที่ยวไปกลับ, ธุรกิจ – ตั้งแต่ ฿21 365
ดูเว็บไซต์สายการบิน
OneWorldOneWorld
ตั้งแต่ ฿144 600
หมดอายุแล้ว

วันที่เดินทาง: 19.01.2017 – 30.06.2017

เที่ยวไปกลับ, ธุรกิจ – ตั้งแต่ ฿144 600
เที่ยวไปกลับ, ธุรกิจ – ตั้งแต่ ฿147 280
เที่ยวไปกลับ, ธุรกิจ – ตั้งแต่ ฿147 280
เที่ยวไปกลับ, ธุรกิจ – ตั้งแต่ ฿144 600
เที่ยวไปกลับ, ธุรกิจ – ตั้งแต่ ฿149 605
เที่ยวไปกลับ, ธุรกิจ – ตั้งแต่ ฿149 605
ดูเว็บไซต์สายการบิน
OneWorldOneWorld
ตั้งแต่ ฿83 945
หมดอายุแล้ว

วันที่เดินทาง: 19.01.2017 – 30.06.2017

เที่ยวไปกลับ, ธุรกิจ – ตั้งแต่ ฿134 295
เที่ยวไปกลับ, ธุรกิจ – ตั้งแต่ ฿83 945
เที่ยวไปกลับ, ธุรกิจ – ตั้งแต่ ฿84 230
เที่ยวไปกลับ, ธุรกิจ – ตั้งแต่ ฿117 515
เที่ยวไปกลับ, ธุรกิจ – ตั้งแต่ ฿115 460
เที่ยวไปกลับ, ธุรกิจ – ตั้งแต่ ฿117 890
เที่ยวไปกลับ, ธุรกิจ – ตั้งแต่ ฿117 890
เที่ยวไปกลับ, ธุรกิจ – ตั้งแต่ ฿106 395
เที่ยวไปกลับ, ธุรกิจ – ตั้งแต่ ฿117 390
เที่ยวไปกลับ, ธุรกิจ – ตั้งแต่ ฿84 230
เที่ยวไปกลับ, ธุรกิจ – ตั้งแต่ ฿117 150
เที่ยวไปกลับ, ธุรกิจ – ตั้งแต่ ฿106 395
เที่ยวไปกลับ, ธุรกิจ – ตั้งแต่ ฿117 150
เที่ยวไปกลับ, ธุรกิจ – ตั้งแต่ ฿117 515
เที่ยวไปกลับ, ธุรกิจ – ตั้งแต่ ฿119 465
เที่ยวไปกลับ, ธุรกิจ – ตั้งแต่ ฿119 465
เที่ยวไปกลับ, ธุรกิจ – ตั้งแต่ ฿117 320
เที่ยวไปกลับ, ธุรกิจ – ตั้งแต่ ฿117 320
เที่ยวไปกลับ, ธุรกิจ – ตั้งแต่ ฿89 660
เที่ยวไปกลับ, ธุรกิจ – ตั้งแต่ ฿89 660
เที่ยวไปกลับ, ธุรกิจ – ตั้งแต่ ฿119 580
เที่ยวไปกลับ, ธุรกิจ – ตั้งแต่ ฿119 580
เที่ยวไปกลับ, ธุรกิจ – ตั้งแต่ ฿115 460
เที่ยวไปกลับ, ธุรกิจ – ตั้งแต่ ฿83 945
เที่ยวไปกลับ, ธุรกิจ – ตั้งแต่ ฿117 390
เที่ยวไปกลับ, ธุรกิจ – ตั้งแต่ ฿134 295
ดูเว็บไซต์สายการบิน
OneWorldOneWorld
ตั้งแต่ ฿76 825
หมดอายุแล้ว

วันที่เดินทาง: 19.01.2017 – 30.06.2017

เที่ยวไปกลับ, ธุรกิจ – ตั้งแต่ ฿91 795
เที่ยวไปกลับ, ธุรกิจ – ตั้งแต่ ฿76 825
เที่ยวไปกลับ, ธุรกิจ – ตั้งแต่ ฿76 825
เที่ยวไปกลับ, ธุรกิจ – ตั้งแต่ ฿91 795
แอปมือถือของ Jetradar
ค้นหาและจองตั๋วเครื่องบินบนสมาร์ทโฟนของคุณแล้วได้มากกว่าจากแอปของ Jetradar รวมถึงประวัติและรายการโปรดเพื่อทำให้การค้นหาของคุณน่าตื่นเต้นเร้าใจยิ่งขึ้น
ดาวน์โหลด