ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ ไฟว์ฟอร์ตี้อเวียชั่น

ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับตั๋วเครื่องบินของ ไฟว์ฟอร์ตี้อเวียชั่น ที่ไปยัง 0 จุดหมาย เราพบข้อเสนอตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดจาก ไฟว์ฟอร์ตี้อเวียชั่น ที่ไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ เรายังได้จัดเตรียมข้อมูลเที่ยวบินพร้อมกับจุดหมายยอดนิยมและข้อเสนอพิเศษให้อีกด้วย

  • ที่อยู่: ABC Place, Westlands, PO Box 10293, Nairobi, 00100, Kenya
  • โทร.: +254 20 445 32 52
  • รหัส IATA: 5H
  • http://www.fly540.com/

จุดหมายยอดนิยมของ ไฟว์ฟอร์ตี้อเวียชั่น*